[Oneshot] Xe đạp


Author: Park Kim Chon
Pairing: Chanbaek :”>
Rating: K.
Genre: Fluff

Note: Chả biết mình đang viết cái khỉ gì nữa =)))))))))))))))))))))))

Continue reading

Advertisements