[oneshot][dotae] ease


Author: PKC

Rating: M

Pairing: Dotae, side Johnten, Jaewin (if you squint)

Genre: fluff, fail!angst.

Warning: sexual references, light dom/sub undertone, generally nsfw.

Note: lâu lắm rồi tôi không viết seck và tôi thề là tôi đẹo thể viết seck nhưng bằng một thế lực nào đó tôi đã ngồi rặn ra cái fic này. Timeline khá loạn, đại khái là cứ nhảy quay nhảy về giữa lúc tụi nó chưa yêu với lúc tụi nó yêu rồi, nhưng không có gì khó hiểu đêu ihih. Tên lần nữa đẹo liên quan.

.

.

Ease

 

Continue reading

Advertisements

[oneshot][dotae] of practice room and unsaid words


Author: PKC

Rating: K

Pairing: Dotae, past!Dojae

Genre: fluff, fail!angst, I swear to god.

Disclaimer: fic is mine, everything else, unfortunately is not

Author note: So believe me when I say this is rushed okay, I’m typing this at 2 AM in the morning and frankly this is just a words vomit because I wanted to write something for my one and only Kim Dongyoung. Taeyong is me, basically. Bye.

.

.

.

of practice room and unsaid words

.

.
Continue reading