[Oneshot] Chuẩn men


K Title: Chuẩn men

Author: Park Kim Chon

Pairing: Sekai / Kaihun

Rating: MA

Genre: humor, yaoi

Warning: Language, and sexual contain.

Note: viết fic không cần phải có chủ đích =)))))))))))) và mình hoàn toàn không có ý xấu với các bạn gái ; v ; vì mình cũng là con gái mà =)))

 .

 .

_Chuẩn Men_

 .

.

 
Continue reading

Advertisements