[Drabble] Về Yixing và Luhan


Author: PKC

Pairing: Layhan =))

Rating: K

Genre: fluff.

Disclaimer: hai đứa tụi nó thuộc về nhau, ít ra là trong cái fic này thì là như thế

Note: Title rất không liên quan.

Note2: vâng, Layhan là tình yêu thầm kín của mình, và khi mình nói Layhan, tức là Yixing là seme, Yixing luôn là seme trong mắt mình : )

.

 

_Về Yixing và Luhan_

Continue reading

Advertisements