[Oneshot] Làm màu


Title: Làm màu.

Author: Park Kim Chon

Pairing: Krisho

Rating: K

Genre: Humor, pink.

Note: cờ tướng au =)))))))))))) và người viết fic là một con đã hai năm nay chưa đụng lại đến bộ cờ tướng =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

_Làm màu_

 

Continue reading

Advertisements