[Oneshot] Trang điểm, váy vủng và nhiều thứ linh tinh.


Author: PKC

Pairing: ChanBaek

Genre: humor, crossdressing

Rating: M

Warning: như đã nói, cái này là crossdress :3 nên bạn nào không thích có thể không đọc

Note: Cái này nguyên bản là một twoshot =)) nhưng bạn quá lười để chia nửa nó ra, nên, hehe, oneshot =)))))

_Trang Điểm, Váy Vủng Và Nhiều Thứ Linh Tinh_

Continue reading